Call for Papers/Felhívás szerzőknek. Kapitalizmus és klímaváltozás

A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata kapitalizmus és klímaváltozás témájában vár cikkeket a 2019 tavaszán megjelenő 25. számába.

A klímaváltozás hatásait évről évre egyre több ember érzi a saját bőrén, a fenyegető jelek megsokasodása pedig a jelenséget értelmező narratívák burjánzását is maga után vonta. A klímaváltozást magyarázó narratívák közül napjainkban az antropocén elmélete vált meghatározóvá. Eszerint a klímaváltozásért az emberiség és az emberi természet tehető felelőssé általában.

Ezzel a felfogással szemben alakult ki az a kritikai diskurzus, amely rámutat arra, hogy az emberiség ugyan mindig is kölcsönhatásban volt a természettel, de ez a folyamat a kapitalizmus kialakulása és világrendszerré fejlődése óta radikálisan átalakult. Ez az elemzési keret tehát az emberiség általános felelősségének hangsúlyozása helyett a kapitalista gazdaság és a természeti erőforrások konkrét viszonyát állítja középpontba, ekképpen pedig Jason W. Moore népszerű kifejezésével amellett érvel, hogy az antropocén kora helyett a kapitalocén koráról kell beszélnünk.

A Fordulat következő száma ebbe a diskurzusba kíván betekintést nyújtani fordítások és eredeti tanulmányok segítségével.

Lehetséges fókuszok:

  • a klímaváltozás gazdaság- és politikatörténete
  • a kapitalocén elméleti megközelítésben
  • empirikus esettanulmányok a klímaváltozás és kapitalizmus metszetében
  • az ökológiai nézőpont megjelenése a kritikai elméletekben
  • az ökológiai terhek és költségek egyenlőtlen eloszlása a világrendszer centrum-periféria viszonyában
  • klímaváltozás és tőkefelhalmozás Kelet-Európában
  • ökofeminista hagyományok
  • klímaváltozás és a migráció összefüggései
  • zöld beruházások, mint a kapitalizmuson belüli kiigazítások
  • a klímaváltozásra adott politikai és mozgalmi válaszok (klímaegyezményektől a nemnövekedésen át a parasztmozgalmakig) áttekintése és kritikai elemzése

A tanulmányok és könyvrecenziók legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a szerk@fordulat.net e-mail címre küldeni 2018. november 4-ig. A szerkesztőség a cikkek bekerüléséről 2018 november elején dönt. Az elfogadott, körülbelül 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú cikkek és 20 000 karakteres recenziók leadási határideje 2018. február 20.

Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a szerk@fordulat.net e-mail címen keresztül szívesen válaszol.