Call for Papers/Felhívás szerzőknek - Társadalmi reprodukció

A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, a társadalmi reprodukció témájában vár cikkeket a várhatóan 2018 őszén megjelenő 24. számába.
 
A társadalmi reprodukció kérdése nemzetközi szinten több különféle társadalmi mozgalomnak és akadémiai vizsgálódásnak is a központjába került. Alekszandra Mihajlovna Kollontáj az 1920-as évek Szovjetuniójában próbálta felhívni a Párt figyelmét az informális munka nemi alapú egyenlőtlen eloszlására. Később a feminizmus második hulláma tematizálta a nőiséget mint termelési pozíciót. Emellett a Fernand Braudel Centerhez köthető kutatók az 1970-es évektől vizsgálták a világrendszer-elemzés módszertanával és elméleti apparátusával a háztartások integrációját az értékláncokba, és hogy ezek hierarchikus felépítése hogyan határozza meg a háztartás belső struktúráját: az élet újratermelésének stratégiáit, a nemi alapú egyenlőtlen munkamegosztást vagy a háztartási erőszakot.
 
A társadalmi reprodukció, a nemi munkamegosztás és általában a társadalmi nemek területén számos tanulmány készült Magyarországon is. A nők elleni erőszakot, a társadalmi reprodukciót érintő szakpolitikákat, a nők munkaerőpiaci helyzetét és az informális munkát is többen vizsgálták. A migráció feminizációja, valamint a nők nagyobb számú megjelenése a gondozási munkában és a prostitúcióban szintén egyre erősödő jelenségek, amelyeket több kutatás is tematizált.
 
Mindemellett a társadalmi reprodukció kritikai kutatása a globális munkamegosztás szempontjából Magyarországon ez idáig kevéssé vizsgált és kidolgozott terület volt. Úgy látjuk, hogy ennek a hiánynak a betöltése sokat hozzátehet a társadalmi reprodukció mélyebb vizsgálatához Magyarországon.
 
A lapszámba elsősorban olyan elméleti és empirikus munkákat várunk, amelyek bemutatják a reproduktív munka egyenlőtlen eloszlásának kelet-európai, illetve magyar mintázatait a globális munkamegosztás szempontjából. Emellett a munka fogalmát kritikusan értelmező tanulmányokat is várunk, amelyek az intimitás és a gazdasági transzfer viszonyát és az állam és a piac szerepét vizsgálják a reproduktív munka területén.
 
Lehetséges fókuszok:
● A reprodukciós munka nemi alapú egyenlőtlen megoszlása
● Szeretet, gondoskodás és szex mint erőforrás a globális munkamegosztásban
● Félperifériás pozíció mint a reprodukciós munka kizsákmányoltja és mint kizsákmányolója
● A 2008-as válság hatása az élet újratermelésének stratégiáira
● Informális női munka mint a válság hatásainak elcsatornázója
● A háziasszony és a háztartási munka reprezentációi
● Társadalmi reprodukció mint politikai tét
● A migráció és a reproduktív munka kapcsolata
 
A kéziratok legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a szerk@fordulat.net e-mail címre küldeni 2018. április 8-ig. A szerkesztőség a cikkek bekerüléséről 2018 májusának elején dönt. Az elfogadott, körülbelül 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú cikkek leadási határideje 2018. július 15. Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a szerk@fordulat.net e-mail címen keresztül szívesen válaszol.