Elmélet és gyakorlat - Marx 200 konferencia

 

Elmélet és gyakorlat - Marx 200 konferencia
első napja (péntek, 10.26)

14:00

Tamás Gáspár Miklós

A marxi osztályelmélet hiánya és az
a etnicizmus

14:30

Karikó Sándor

Kritikai gondolkodásmód kihívásai

14:50

Éber Márk Áron

Marx osztályai ma

15:10

Szilágyi Botond

A munka kritikájának fontossága

15:30

Bíró Noémi

A reproduktív szféra mint
disszociált szféra és a care work felszabadításának lehetőségei

15:50

Vági Renátó

A jog elnyomó természete – a
neomarxista jogelmélet fő vonulatai

16:10

Szünet

16:30

Vidák Anna

Prostitúció: erőszak és
kizsákmányolás

16:50

Csányi Gergely

Patriarchátus szexizmus és gender

17:10

Schultz Nóra

Gender, a marxizmus beépített
hibája

18:00

Szimbolikus
térfoglalások forradalmi helyzetekben beszélgetés Mélyi Józseffel és Vörös
Boldizsárral a Vasas Szakszervezeti Székházban
-- A Szabad Október Fesztivál programja

 

Elmélet és gyakorlat - Marx 200 konferencia
második napja (szombat, 10.27)

 

12:30

Pogátsa Zoltán

A kapitalista munkapiac
igazságossága értékelméleti szempontból

13:00

Szigeti Péter

A társadalmi formák, mint a
történelem értékelésének objektivisztikus elmélete és a rivális megoldások

13:20

Zsupos Norbert

Lehetséges-e ma még forradalomról
beszélni?

13:40

Kapelner Zsolt

A tőke és az erőszak a 21.
században

14:00

 

Break

14:30

Marosán Bence

Biocentrikus ökoszocializmus

14:50

Szabó John

Az EU változó földgáz diskurzusa

15:10

Marosán György

Az új marxi pillanat beköszönte:
globális emberiség születése

15:30

Császár Mária Andrea

Egy befejezetlen Marx-projekt avagy
Hannah Arendt esete Karl Marx filozófiájával

15:50

Takács Flóra

Őcsény közösségének
bizalmi-szolidaritási viszonyai

16:10

Break

16:30

Csoma Lajos

A fasizmus második korszaka

16:50

Wiener György

Új jobb és szélsőjobboldali pártok
felemelkedése Európában

17:10

Antal Kalaous

Párhuzamok a történeti és a kortárs
szélsőjobb között

17:30

Tóth Csaba

A magyar árvalányhajas marxizmus
hosszú árnyéka

17:50

 

Short break

18:10

Zsurzsán Anita

A kalapács-paradoxon: a lehetséges
baloldali kultúrpolitika felé?

18:30

Barna Emília

A magyar zenészek munkája és
autonómiája a digitalizáció, a gender-viszonyok és a globális iparági
viszonyok tekintetében

 

 

 

Theory and Practice - Marx 200 conference
(Friday, 10.26)

14:00

Tamás Gáspár Miklós

Ethnicism and the Lack of Marxist
Class Theory

14:30

Karikó Sándor

Challenges of Critical Thinking

14:50

Éber Márk Áron

Marx’s Social Classes Today

15:10

Szilágyi Botond

The Importance of the Critique of
Work

15:30

Bíró Noémi

The Reproductive Sphere as a
Dissociated Sphere and the Possibilities for the Emancipation of Care Work

15:50

Vági Renátó

The Oppressive Nature of Law – the
Principles of Neomarxist Legal Theory

16:10

Break

16:30

Vidák Anna

Prostitution: violence and
exploitation

16:50

Csányi Gergely

Patriarchy, sexism and gender

17:10

Schultz Nóra

Gender, the Incorporated Failure of
Marxism

18:00

Symbolic
occupation of spaces in revolutionary situations - A Talk with József Mélyi
and Boldizsár Vörös - An event of the
Rouge October Festival

 

Theory and Practice - Marx 200 conference
(Saturday, 10.27)

 

 

12:30

Pogátsa Zoltán

The Fairness of the Capitalist
Labour Market

13:00

Szigeti Péter

Understanding The Philosophy of
History through Value Theory

13:20

Zsupos Norbert

The Boundaries of Imaging
Revolution

13:40

Kapelner Zsolt

The Capital and Violence in the
21st Century

14:00

 

Break

14:30

Marosán Bence

Biocentric Ecosocialism

14:50

Szabó John

The Changing Discourse about
Natural Gas in the European Union

15:10

Marosán György

The Coming of the New Marxian
Moment: the Born of the Global Humanity

15:30

Császár Mária Andrea

An unfinished Marx-project: Hannah
Arendt’s thoughts on Marx’s philosophy

15:50

Takács Flóra

Trust and Solidarity in the
Community of Őcsény

16:10

Break

16:30

Csoma Lajos

The Second Era of Fascism

16:50

Wiener György

The Rising of New Right and
Far-right Parties in Europe

17:10

Antal Kalaous

Parallels Between Historical and
Contemporary Far-right

17:30

Tóth Csaba

The Long Shadow of the Hungarian
“Maidenhair Marxism”

17:50

 

Short Break

18:10

Zsurzsán Anita

Hammer paradox: towards a possible
left-wing cultural policy?

18:30

Barna Emília

Hungarian musicians’ Work and
Autonomy in the Context of Digitalisation, Gender Relations and Global
Industrial Conditions