Balázs Bálint: Élelmiszer-önrendelkezés

Élelmiszer-önrendelkezés alatt azokat a mindennapi gyakorlatokat és politikai stratégiákat értjük, amelyek lehetővé teszik, hogy társadalmi és ökológiai szempontokat érvényesítve, demokratikus és a külső sokkoknak ellenálló módon szervezzük meg az élelmiszergazdaságot – szemben a profitszempontoknak alárendelt, fenntarthatatlan, és a gazdasági- és klímaválság közepette összeomlással fenyegető ipari mezőgazdasággal. Akár az alulról építkező, akár a felülről irányított törekvéseket tekintjük, az élelmiszer-önrendelkezés piaci, állami vagy civil koordináció mellett az élelmiszer mint közjó (commons) demokratikus elosztását célozza. [pdf]