Balogh Róbert: A történettudomány válsága és haszna az antropocén témák tükrében: egyenlőtlenség, hatalom, világrendszer, ellenállás és deep history (Bonneuil és Fressoz: The Shock of the Anthropocene; Lewis és Maslin: The Human Planet)

A közelmúltban két, egymástól függetlenül megjelent munka kínált átfogó választ antropocén és kapitalizmus, valamint tudományos-technikai ugrások és antropocén kapcsolatának problémájára. Habár csak Bonneuil és Fressoz könyve mondható expliciten történészi munkának, mindkét kötet programcsomagot kínál a történettudomány számára is. A két könyv egybehangzóan állítja, hogy a humán- és társadalomtudományok számára nemcsak az a feladat, hogy rámutassanak az emberi és nem emberi világ összefonódására, vagyis hibrid jellegére. Ennél is fontosabb kihívás, hogy világossá tegyük az emberi társadalomban minden léptékben fellelhető egyenlőtlen viszonyok és az emberi tevékenység nyomán zajló biofizikai változások közötti összefüggéseket. A kötetek arra is rámutatnak, hogy ebből a kritikai perspektívából csökkenthető a problémafeltárás és a jelenben javasolható cselekvések közötti távolság. [pdf]