Balogh Pál Géza, Michels Ambrus, Nemes Gusztáv és Szegedyné Fricz Ágnes: A hiányzó láncszem – termelők és fogyasztók összekötésének dilemmái a rövid élelmiszerláncokban

Magyarországon továbbra is több százezer hagyományos, több generációs mezőgazdasági háttérrel rendelkező termelő gazdálkodik. Miközben a termelői termékeket előnyben részesítő fogyasztói réteg is megjelent, és egyre több az őket kiszolgáló alternatív élelmiszer-hálózat, azt látjuk, hogy ezek a hagyományos termelők nagyon alacsony számban képesek részt venni ezekben a hálózatokban. Ezen probléma történeti gyökereit a „párhuzamos különidejűség” fogalmának segítségével áttekintve azt láthatjuk, hogy a termelők és fogyasztók közti társadalmi távolság a közelmúlt évtizedeiben a korábbinál sokkal nagyobb mértékűre növekedett. A hagyományos termelők körében hiányoznak azok a tudások, melyek szükségesek az alternatív élelmiszer hálózatokban való becsatlakozáshoz. Emiatt felértékelődött azon intézmények, az ún. reflexív ágensek szerepe, melyek képesek összekötni a két elváló alrendszert, és egyaránt beépíteni működésükbe a termelők és a fogyasztók szempontjait, pótolni ezeket a hiányzó tudásokat. A Szövetség az Élő Tiszáért és a Nyíregyházi Kosárközösség működése alapján demonstráltuk, hogy miképpen képes egy ilyen intézmény betölteni a hiányzó láncszem szerepét. [pdf]