Barna Emília, Madár Mária, Nagy Kristóf és Szarvas Márton: Dinamikus hatalom. Kulturális termelés és politika Magyarországon 2010 után

A tanulmány amellett érvel, hogy a kulturális termelést anyagi feltételei, azaz a politikai gazdaságtan felől érdemes vizsgálni. Ebből a perspektívából az írás arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek azok a társadalmi folyamatok és struktúrák, amelyek 2010 után a kultúra termelőinek pozícióit meghatározták. Három területen keresztül elemezzük a kulturális termelésben bekövetkezett változásokat. A kulturális közmunka vizsgálata a foglalkoztatás- és osztálypolitikáknak a kultúrpolitikával való összefüggéseire mutat rá, míg a populáris zene finanszírozása az állam és a piac változó viszonyát tárja fel. Végül néhány újonnan létrejött vagy átalakult intézmény történeti változása megmutatja, hogyan alakulnak az ideológiatermelés és az állami hegemón stratégiák. E területeken egyszerre jelennek meg a 2010 utáni állami kultúrpolitika inkorporáló és kitaszító sajátosságai, a lokális és globális piaci szereplők érdekei, illetve a kulturális termelők foglalkoztatásának átalakulása. Így alkalmasak arra, hogy illusztrálják a 2010 utáni kulturális termelés logikáját és esetlegességeit. Az elemzés fő célja az, hogy felismerjük e helyi, félperifériás hegemónia működésének komplexitását és az ezt formáló anyagi feltételeket. A 2010 előtti liberális hegemón bukását és az új hegemónia kialakulatlanságát az értékvesztés feletti kesergés helyett lehetőségként érdemes szemlélnünk, hiszen pont ez az átmeneti pillanat mutatja meg a társadalmi gyakorlatok konstruált voltának valódi természetét. [pdf]