Bonifert G. Rita: A divat-világ-rendszere. A magyar divatipar és politika viszonyának változásai 2010 és 2020 között

A magyar divatipar jelentősen átformálódott az elmúlt évtizedben, 2010 és 2020 között. A változást nem lehet a magyar ágazat világgazdasági rendszerbe való beágyazottsága nélkül vizsgálni, hiszen ez meghatározza a hazai divattermelők lehetőségeit a globális és lokális kulturális termelésben. A cikkben felvázolom, hogy a 2010-es évektől napjainkig hogyan rendeződött át a hatalmi viszonyrendszer a hazai divatiparban, és bemutatom, hogyan integrálódik a magyar divatipar a kapitalista világrendszerbe és lokálisan a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe. [pdf]