Buka Virág és Nagy Kristóf: A kultúra közjó

Ez a tanulmány egyrészt azzal foglalkozik, hogy a társadalom kultúrájának abban a szűk, intézményesített és művészeti mezőnek is nevezett hivatásos részében, melyben az alkotók a kulturális termelésből akarnak megélni, hogyan került az érdeklődés központjába a szolidáris gazdaság, más néven a commons. Ehhez kapcsolódva a szövetkezeti zenestreaming platform példáján mutatjuk be a kulturális iparágak szövetkezetesítésének lehetőségét. Másrészt a cikk arra is rámutat, hogy a művészeti mezőből induló csoportok nemcsak saját működésüket szervezhetik át, hanem más szolidáris gazdasági kezdeményezésekbe is be tudnak csatlakozni. Erre példánk a holland Stad in de Maak, ahol az alapító művész-építészek tudásaikat egy hosszú távú közösségi lakhatási kezdeményezés létrehozására használják. [pdf]