Buka Virág, Nagy Kristóf és Szarvas Márton: Kultúra és kapitalizmus

Tanulmányunk célja, hogy megmutassuk, a kultúra komplex megértése csak a kapitalizmus történetébe ágyazva képzelhető el, és hogy ez az elemzés egy posztkapitalista világ elképzeléséhez is elengedhetetlen. A kultúra és kapitalizmus sokszínű, gyakran áttételes kapcsolatának elemzéséhez tanulmányunk négy szempontot kínál fel. A kultúra materialitásának megértésén keresztül láthatóvá teszi, hogy a kultúra nem pusztán szellemi, hanem anyagi viszonyokba ágyazott jelenség is. A kultúra sokféleségének okait keresve megmutatja, hogy az osztálykonfliktusok a kulturális termeléseben is leképeződnek, és részben azon keresztül jönnek létre. A kultúra intézményeit vizsgálva írásunk rámutat, hogy ezek kulcsszerepet játszanak a munkaerő újratermelésében, illetve arra is felhívja a figyelmet, hogy a kultúra globális, illetve nemzetállamok által termelt volta nem ellentmondó, hanem összekapcsolódó jelenségek. Végül írásunk azt hangsúlyozza, hogy a kultúra és kapitalizmus viszonyának működése nem érthető meg pusztán absztrakt törvények felől, hanem mindig figyelembe kell venni a hivatásszerűen kultúrát termelő, ám döntően láthatatlan tömegek életútjait is. [pdf]