Csányi Gergely: Genderrezsim és „nőpolitika” Magyarországon 2008–2018. Történeti politikai gazdaságtani elemzés

Tanulmányomban a 2008 utáni genderrezsimet és „nőpolitikát” a női formális és informális munka társadalomba való integrációjának összefüggésében vizsgálom történeti szempontból. Rámutatok, hogy a nők által végzett termelő (produktív) és újratermelő (reproduktív) munka a különböző időszakokban különböző módokon integrálódott a társadalomba, attól függően, hogy Magyarország milyen módon integrálódott a világrendszerbe. Amellett érvelek, hogy a 2008 utáni genderrezsim és „nőpolitika” vizsgálatakor a közvetlen válság okozta globális átrendeződésen kívül figyelembe kell venni az 1950-es évek óta tartó lokális demográfiai lejtmenetet, az ahhoz kapcsolódó abortuszdiskurzust, az 1970-es évek óta tartó világgazdasági lejtmenetet, valamint azt, ahogy Magyarország a rendszerváltáskor egy függő, félperifériás pozícióban integrálódott vissza formálisan a világrendszerbe. [pdf]