Csányi Gergely, Fehér Tibor és Máriási Dóra: Kritikai pszichológia. Lélek és kapitalizmus

A „kritikai pszichológia” olyan divatszóvá, úgynevezett „buzzworddé” vált, amit a kritikai elméletek és a pszichotudományok mindennemű kapcsolatára használni szokás. Ebben a tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy vázlatosan áttekintsük azokat az elméleti hagyományokat, amelyekre ma kritikai pszichológiaként szoktak hivatkozni, akkor is, ha azokra az elméleti hagyományokra a saját korukban nem használták a „kritikai pszichológia” kifejezést. Majd egy külön fejezetben tárgyaljuk a „kritikai pszichológia” gyökereit Magyarországon. Végül az előzőek alapján megpróbáljuk meghatározni, hogy a kortárs pszichológiai és társadalomelméleti hagyományokkal kapcsolatban van-e értelme egyáltalán még kritikai pszichológiáról beszélni, és ha igen, mi lehet a kritika pszichológia definíciója, célja és feladata ma. [pdf]