Czerván Andrea, Katona Noémi és László Loren: A gondoskodás újraszervezése

Tanulmányunk kiindulópontja, hogy a kapitalista társadalmi-gazdasági rendszer az életet újratermelő reproduktív munkát, illetve ennek egyik formáját, a gondoskodást ingyenes erőforrásnak, egyéni feladatnak tekinti, költségeit pedig a családokra, háztartásokra, ezen belül elsősorban a nőkre helyezi ki. Az alacsony szintű állami szerepvállalás, illetve a piaci szolgáltatások megjelenése még inkább felerősíti a gondoskodás válságát, illetve a gondoskodásban megjelenő egyenlőtlenségeket. A tanulmányban először olyan alulról szerveződő szövetkezeteket, kezdeményezéseket mutatunk be az idősgondozás és a gyermekgondozás területén, amelyek részvételi, demokratikus és szolidáris módon értékelik és szervezik újra a gondoskodást a gondoskodók, illetve a gondoskodást igénylők megerősítése és életminőségének javítása érdekében. Ezek közé tartoznak a gondozók szövetkezetei, a gondoskodást igénybe vevők szövetkezetei, a többszereplős szövetkezetek, illetve a kisgyerekes nők közösségeként működő anyaközpontok. Ezután a reproduktív munka és a gondoskodás rendszerszintű átalakítását célzó politikai mozgalmakat mutatunk be. Amellett érvelünk, hogy a gondoskodás intézményeinek a közösségek tulajdonába és ellenőrzése alá kell kerülnie, ugyanakkor az államnak továbbra is koordináló, finanszírozó és jogi szabályozói szerepet kell vállalnia az igények kielégítésében és a gondoskodási munka elismerésében. [pdf]