Czirfusz Márton, Ivanics Zsófia, Kovai Cecília és Meszmann T. Tibor: A magyarországi munkásság a hosszú lejtmenetben

A tanulmányban a magyarországi munkásság 2008 utáni helyzetét globális összefüggésben, valamint az 1970-es évek válságával kezdődő ún. hosszú lejtmenet történeti keretében elemezzük. Érvelésünk szerint a világgazdaság lejtmeneti időszakában a félperiférián a válságtünetek és az állam által alkalmazott válságkezelő eszközök a munka világának vonatkozásában is különböznek a centrumországokétól. Először az 1970-es évek válságának magyarországi munkásságra gyakorolt hatását foglaljuk össze (a bérmunka mellett a második gazdaság és a reproduktív munka rendszerspecifikus jellegére is utalva), majd a munkásság rendszerváltás utáni átalakulását a világrendszerbe való formális visszacsatlakozás keretében elemezzük. A 2008 utáni folyamatokat azzal a kettősséggel jellemezzük, amelyet a bérmunka fokozott kizsákmányolása, valamint a bérmunkát nem végzők társadalmi megkülönböztetése fémjelez. A tanulmány egyik esettanulmánya a járműipari bérmunka 2008 utáni intenzívebbé válását, a másik a bérmunkából kiszoruló népesség etnicizálódását vizsgálja. [pdf]