Steffen Dalsgaard: A szén-dioxid mint értékmérő. Hogyan teremt értéket és pénzt a klímaváltozás?

A Kiotói Jegyzőkönyv bevezetése kísérlet a klímaváltozás elkerülésére egy sor olyan rendszeren és mechanizmuson keresztül, amelyek kommodifikálják a szenet. Ezek a rendszerek többek között pénzügyi ösztönzőket vezetnek be, hogy engedélyek és kreditek kereskedelmén keresztül csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást, pénzügyi spekuláció tárgyává téve azt. Talán a legvitatottabb elemük, hogy a szenet az értékmérés univerzális eszközévé teszik azáltal, hogy összemérhetőnek tekintik az emberi cselekvés nagyon is eltérőnek tartott morális szféráival (a környezetettel, a gazdasággal, a fejlesztéssel). Ez a tanulmány azt vizsgálja, milyen következményei vannak, ha a szénre spekulatív jelleggel, az érték mércéjeként és lehetséges pénznemként tekintünk. [pdf]