Domschitz Mátyás: Mezőgazdaság a (sosem) létező szocializmusban. A kapitalista piacgazdaság Kádár-kori gyökerei

Recenzió Martha Lampland: Object of Labor. Commodification in Socialist Hungary. (University of Chicago Press, 1995) kötetéről

Lampland a munka fogalmi és gyakorlati változásait kutatta, amelyek a mezőgazdaságban végbement téeszesítés következtében alakultak át. Azokat a kérdéseket teszi fel, hogy hogyan élik meg a mezőgazdasági dolgozók a munkájukat, hogyan viszonyulnak a munkavégzésük során előállított értékhez, és hogyan változtak a mezőgazdaságban dolgozók nézetei mindezekkel kapcsolatban a második világháborút követő fél évszázad alatt. [pdf]