Éber Márk Áron: Osztályszerkezet Magyarországon globális perspektívából

Hogyan jellemezhető a magyarországi osztályszerkezet? E félperifériás osztályszerkezet történeti alakulása milyen osztályviszonyokat és osztálypozíciókat formált ki napjainkra, a 2008, illetve 2010 utáni időszakra? E tanulmány a magyar társadalom osztályszerkezetét a kapitalista világgazdasági rendszerbe ágyazott, félperifériás osztálystruktúraként értelmezi. E viszonyok feltérképezéséhez az elemzés első lépésben az osztályviszonyokat szervező tőke–munka-viszony, valamint a tőkés világgazdasági rendszert szervező centrum–periféria-viszony összekapcsolódásának vizsgálatával jut el. Második lépésben e tanulmány globális és történeti összefüggésbe helyezve megvizsgálja a helyi állam osztályszerkezet-formáló hatását, valamint a politikailag is megszerveződő osztályok és osztályszövetségek (politikai-gazdasági tömbök) küzdelmét az állam kulcspozícióinak megszerzéséért. Az elemzés végezetül választ kínál arra a kérdésre, hogy miként szervezhette uralkodó osztállyá magát az állam megszerzéséért folytatott küzdelemben 2010-ben győzelmet arató politikai-gazdasági tömb, milyen viszonyt alakított ki az alávetett osztályokkal (a helyi munkával), a köztes és közvetítő osztályokkal, valamint a helyi munkával termelő három fő tőkefrakcióval. [pdf]