Fülöp Nóra: Mozgalmi szakszervezetiség és szolidáris gazdasági gyakorlatok Kelet-Európában

A következőkben bemutatott hat szervezet a szolidáris gazdaság különböző gyakorlatait űzik a dél- és kelet-európai régióban. Szó lesz a Szerbiában működő ROZÁ-ról, amely női munkásokat és munkavállalókat támogat munkajogi kérdésekben, majd bemutatásra kerül a belgrádi Nők Alapítványa az Újjáépítésért, amely gazdasági és politikai függetlenséget biztosít progresszív csoportoknak, személyeknek, akik a nők elnyomása, az etnicizmus vagy a militarizmus ellen küzdenek. Ezt követi a horvát BRID, amely egy szakszervezeteket fejlesztő és szervezett munkásokat támogató kezdeményezés. A szöveg harmadik alfejezete egy boszniai gyárfoglalás mentén kialakuló projektet ismertet, a Munkások Egyetemét, ahol a gyár munkásai kutatókkal működtek együtt annak érdekében, hogy önigazgatásba vegyék az üzemet és újraindítsák a termelést. A szolidáris gazdaság további példája a grúziai Szolidaritás Hálózat, amely szakszervezeti hálózatként köti össze a szakszervezeti küzdelmeket, hogy így nőjön a szervezett munkások politikai hatalma a prekárius gazdasági környezetben. Az esszét a horvát Etikus Finanszírozásért Szövetkezet zárja, amely közösségek gazdasági és energiafüggetlenségét célozza egy szövetkezet és a hozzá tartozó etikus, azaz a társadalmi reprodukciót szem előtt tartó és a szövetkezeti igényeket kielégítő bank alapításán keresztül.  A szöveg nem titkolt célja progresszív gondolkodású embereket és kezdeményezéseket inspirálni, illetve együttműködésre ösztönözni. [pdf]