Gagyi Ágnes: Szolidáris gazdaság és kapitalizmus

A globális gazdasági válságra és klímaválságra reagáló zöld, feminista és baloldali mozgalmak körében ma egy erősödő konszenzusnak vagyunk tanúi, ami a felhalmozás rendszerei által kitermelt problémák megoldásaként egy alternatív, demokratikus, a profit helyett az élet újratermelését szolgáló gazdasági rendet javasol. Ez a cikk áttekinti a mai nyugati mozgalmak által a nemzetközi viták homlokterébe emelt új modelleket, majd elhelyezi ezeket a rendszerkritikus gondolkodás és a reproduktív célokat szolgáló gazdasági formák hosszabb távú globális történetében. A cikk utolsó része a magyar kontextussal foglalkozik: megmutatja, hogy más globális régiókhoz hasonlóan a második világháború utáni világgazdasági ciklus 1970-es évek óta zajló válsága egyszerre járt az informális reproduktív munka kiterjedésével és alárendelésével a felhalmozási folyamatoknak. A szolidáris gazdaság kérdése ebben a tekintetben az, hogyan lehet a reproduktív gazdaság különböző formáit összekapcsolni egymással, és megvédeni a külső felhalmozástól. [pdf]