Daniel J. Gaztambide: „A népért való pszichoterápia” Freud, Ferenczi és a hátrányos helyzetű emberekkel végzett pszichoanalitikus munka

Gaztambide, Daniel J . (2022) „A népért való pszichoterápia” : Freud, Ferenczi és a hátrányos helyzetű emberekkel végzett pszichoanalitikus munka. FORDULAT (31). pp. 183213.

A pszichoanalitikus munka kialakulása részben a Sigmund Freud és Ferenczi Sándor közti dialógusra vezethető vissza, amely annak a kontextusában zajlott, hogy a pszichoanalízis az első világháborúban találkozott a szegénységgel és a nyomorral. Ez a dialógus – mely a kortárs, főként a kapcsolati pszichoanalízis előfutárának tekinthető – inspirálta Freud felhívását, hogy a pszichoanalízisnek jobban kell foglalkoznia a legszegényebb és a legsérülékenyebb társadalmi csoportokkal. Ez arra sarkallta a korai pszichoanalitikusokat, hogy „legyenek érzékenyebbek a társadalmi igazságosság minden vonatkozásában”, akár politikai aktivizmusban való részvétellel, akár a klinikai technikával való kísérletezéssel, akár a rövid távú, elérhetőbb árú kezelések népszerűsítésével. Jelen írásban ennek a sokszínű népességgel folytatott klinikai munkának a történetét, továbbá a kortárs pszichoanalízis aspektusait (viszontáttétel, megcselekvés1 , új kapcsolati élmény) tárgyaljuk annak a fajta fogékonyságnak a fényében, ahogy Freud és Ferenczi a hátrányos helyzetű emberekhez fordult. [pdf]

Hivatkozott irodalom

Altman, Neil (2009). The analyst in the inner city: Race, class, and culture through a psychoanalytic lens. Analytic Press.

Aron, Lewis (1993). Sandor Ferenczi: Discovery and rediscovery. In Aron, Lewis és Harris, Adrienne (szerk.), The legacy of Sandor Ferenczi (1–40). Analytic Press.

Aron, Lewis (2001). A meeting of minds: Mutuality in psychoanalysis. Routledge.

Aron, Lewis és Harris, Adrienne (szerk.) (1993). The legacy of Sandor Ferenczi. Analytic Press.

Benjamin, Jessica (2004). Beyond doer and done to: An intersubjective view of thirdness. Psychoanalytic Quarterly, 73, 5–46.

Borossa, Julia (2008). Therapeutic relations: Sandor Ferenczi and the British independents. In Caldwell, Lesley (szerk.), Winnicott and the psychoanalytic tradition (141–164). Karnac Books.