HerStory Kollektíva: A hazai élelem-önrendelkezés centrális mozgalmainak és periférikus szerveződéseinek feminista olvasata

Az élelmezés témájához kapcsolódó zöld civil szerveződések és a feminista szervezetek hosszú múltra tekintenek vissza Magyarországon, azonban ezen kezdeményezések programjai és céljai aligha találtak közös utat. Az élelem-önrendelkezés gyakorlatát feltáró szakirodalom rámutat, a mozgalmi diskurzus elemzése mellett elenyésző figyelmet érdemelt a helyi élelem-termelésben részt vevő nők és férfiak mindennapi megélései. A HerStory kollektíva a hazai zöld és feminista civil szerveződések körében tapasztalt közös célokra és a kutatásokban mutatkozó hiányosságra reflektál a jelen, többszerzős tanulmányban. Az élelem-önrendelkezés koncepcióját és gyakorlatát magyarországi viszonylatban, vidéken élő és/vagy gazdálkodó nők szempontjából vizsgálja. A tanulmánnyal a HerStory kollektíva célja, hogy feltárja milyen problémák, kiutak és egyéni stratégiák, küzdelmek rajzolódnak ki a női tapasztalatokból a zöld és feminista civil szerveződések perifériáján. A tanulmány három részben ötvözi az akadémiai és aktivista megközelítést: (1) A zöld és feminista történeti és szakirodalmi áttekintésben (2) a módszertani összefoglalóban és a félig strukturált interjúk elemzésben. A tanulmány lezárásaként a Herstory kollektíva (3) ajánlásokat tesz a kollektív cselekvésre az élelem-önrendelkezés mozgalomban, illetve a mozgalmi téren kívül tevékenykedő nők és közösségek szolidáris bázisának kialakítására. [pdf]