K. Horváth Zsolt: Osztályhelyzet, együttes élmény, társas hatóképesség

A Népi Kollégiumok Országos Szövetségét nemegyszer a diktatúra ifjúsági szervezetként és a kommunista párt ifjúsági utánpótlását biztosító tömörülésként értelmezik. Jóllehet nem alaptalan ez a felfogás, annyiban azonban leegyszerűsítő, amennyiben nem számol 1) a Nékosz előzményeként, a háború előtt szárba szökkent népi kollégiumi mozgalommal, 2) a kezdeti grassroots jellegével 3) önkormányzatával 4) a társadalmi mobilitásban betöltött szerepével 5) saját pedagógiai és neveléspszichológiai elképzeléseivel. A Nékosz átfogó története természetesen nem lehet egy ilyen rövid írás tárgya, így a 3–5. pont kidolgozására összpontosítunk. A Nékosz pedagógiai vezetője Mérei Ferenc pszichológus volt, aki a Székesfővárosi Neveléstudományi Intézet Lélektani Intézete kutatójaként számtalan általános és középiskolai kísérletet végzett az emancipatorikus iskola hatékonyságának kidolgozására. Számára az emancipatorikus nevelés modellje a Nékosz együttes élménye volt. [pdf]