Kiss Kata Dóra és Csabai Márta: „Ez egy olyan szakma, amit megvásárolsz magadnak” A magyarországi pszichológusképzéssel kapcsolatos nézetek kvalitatív vizsgálata

A tanulmány a magyarországi pszichológusképzéssel kapcsolatos nézeteket és reprezentációkat az azt kialakító társadalmi és történeti hatások mentén, valamint a diszciplína résztvevőivel folytatott interjúkon keresztül kívánja feltérképezni. Az elemzés a diszciplína résztvevőinek nézetein keresztül az oktatásban érvényesülő tudományos nézőpontokon túl azokra a külsőnek titulált tényezőkre kíván rámutatni, melyek a szakemberek képzését és későbbi elhelyezkedési lehetőségeit befolyásolják. A kutatás a felhasznált forrásokat a bourdieu-i mezőelméleten és a kritikai pszichológia kérdésfeltevésein keresztül elemzi, valamint kitér a hazai pszichológia intézményesülésére ható tényezőkre, állami rendelkezésekre és a mező szereplőinek azokból következő illúzióira, kilátásaira és stratégiáira. Az interjúkon megkérdezettek válaszaiból kirajzolódik, hogy a jelenlegi képzés felépítéséből következően a szakmai kompetenciákon túl az idő- és pénzbeli ráfordítások is befolyásolják, kiből és milyen szakember válhat. Mindehhez hozzájárul az állami ellátórendszer működése is, melyben a pszichológiai segítségnyújtáshoz való hozzáférés megannyi akadályba ütközik. Ennek következtében egész társadalmi csoportok szorulhatnak ki az ellátásból. A tanulmány a rendelkezésre álló források és beszámolók alapján hangsúlyozza, hogy a pszichológia szakmai problémái és a társadalom pszichológiához való hozzáférésének korlátozottsága közt összefüggés figyelhető meg. [pdf]