Kiss Julianna és Mihály Melinda: A szociális és szolidáris gazdaság intézményi fejlődése és jelenlegi helyzete Magyarországon

Az állami és piaci logika alternatíváját nyújtó, társadalmi és gazdasági célokkal is rendelkező kezdeményezések számos fogalma ismert nemzetközi szinten és Magyarországon is. Ilyen kifejezések a civil társadalom, a nonprofit szektor, a szociális gazdaság, a szolidáris gazdaság, a közösségi vállalkozások vagy a társadalmi vállalkozások. Jelen tanulmányban a társadalmi vállalkozásra fókuszálunk, a fogalom alatt a szociális és szolidáris gazdaság formális és informális szervezeteit értjük. Tanulmányunkban egyrészt felvázoljuk a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódó intézményi környezet fejlődésének főbb fordulópontjait. Másrészt pedig feltárjuk, hogy hogyan alakították a meghatározó szereplők (az állam, a nemzetközi fejlesztő szervezetek, az EU, a hálózatok és kutatók) Magyarországon a szociális és szolidáris gazdaság formális szervezeteit, illetve hogy a szociális és szolidáris gazdaság érintettjei (társadalmi vállalkozók, kutatók, társadalmi vállalkozás fejlesztők, támogatók) hogyan látják a szektor alakulását. [pdf]