Kiss Soma Ábrahám és Szarvas Márton: „Ha frankó, akkor úgy megy, mint a zsebóra” Szövetkezetiség, csettegők és technológiai önrendelkezés

A cikk bemutatja a technológiai autónomia jelentőségét a szociális és szolidáris gazdasági hálózatok kiépítésében. Nemzetközi példák alapján ismertetjük azokat a politikai kezdeményezéseket, amelyek arra törekednek, hogy a technológiát a reproduktív logika alapján működő mozgalmak szolgálatába állítsák. A csettegő nevű házi készítésű agráripari járművek példáján demonstráljuk, ahogy az emberek az élet mindennapi újratermelése során előállítják a megélhetéshez szükséges eszközöket. Az Aranyháromszögnek nevezett területen a helyi gyümölcstermesztés munka- és technológiaigénye miatt úgynevezett szakszövetkezetek jöttek létre. Ez a szövetkezeti struktúra az egyes háztartásoknak az 1960-as évektől kezdve nagyobb autonómiát adott a termelés megszervezésében. Mindezzel párhuzamosan helyi lakatosok fordulékony és hatékony agráripari járművek gyártásába kezdtek, amelyeket a rendelkezésekre álló alkatrészekből raktak össze, ezt az eszközt csettegőnek nevezzük. A csettegő példája azt demonstrálja, hogy ha tér nyílik rá, az emberek képesek megszervezni a technológiai szükségleteik kielégítését az élet újratermelésének logikája szerint. Ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a felhalmozás logikája alapján működő rendszerek képesek ezeket a gyakorlatokat magukba olvasztani és társadalmi erejüket saját hosszú távú újratermelésükre használni. [pdf]