Konrád Anna: A pszichiátria válsága. Pszichoanalízis, biomedikális és kritikai pszichiátria francia nézőpontból

Ebben a tanulmányban áttekintést próbálok nyújtani a francia pszichiátriában és a mentális egészség terén a 21. században történő változásokról mint azok belső megfigyelője, tanúja és átélője, saját tapasztalatomat párhuzamba vonva a tudományos, társadalmi és közegészségügyi szintekkel. A munka részben tevékenységem naplószerű leírásából áll egy Orvosi-Pszichológiai Pedagógiai Központban (Centre Médico-Psycho-Pédagogique), részben forrásanyagok felhasználásából, ami egyrészt szociológiai, antropológiai, orvosi és pszichológiai kutatásokra, másrészt a francia és az amerikai sajtó és civil társadalom, valamint a WHO által közzétett új dokumentumokra épül. A forrásanyagot egyrészt a pszichoanalízist, másrészt a biomedikális pszichiátriát érintő értékeléseket és kritikákat követve dolgoztam fel. Saját szubjektív szempontomnak is helyet adtam mint klinikus, állampolgár és mint szubjektum, személyes történetem hordozója. A tanulmány a pszichoanalitikus megközelítés specifikus jellemzőit is kiemeli a pszichiátria és a mentális egészség területén francia kontextusban, ezeket személyes pszichoanalitikus elkötelezettségem látószögéből bemutatva. [pdf]