Lazányi Orsolya és Veress Tamás: Commoning egy ökológialiag fenntartható, szolidáris társadalomért

A növekedésorientált gazdasági berendezkedésekkel ellentétben (mint például a kapitalista vagy tervutasításos rendszerek), melyek az olcsó munkaerő és természeti értékek kizsákmányolásán alapulnak, a commonsok olyan önszerveződő közösségek, melyek nem piacon eladható áruk előállítását végzik, hanem a társadalom valódi igényeinek közvetlen kielégítését célozzák, úgy, hogy az ezeket fenntartó természeti rendszereket ne pusztítsák, hanem lehetőleg gyarapítsák. A társadalmi és ökológiai újratermelődést előtérbe helyező kezdeményezések, melyek a piaci és állami koordinációs mechanizmusoktól függetlenül működnek, a növekedésorientált gazdasági rendszerek nyomását enyhítő terek lehetnek. A piac túlterjeszkedése, amely során a piaci logika az élet egyre több területét vonja be a kereskedelmi tevékenységek körébe, a commonsok bekerítésének, piacosításának a veszélyét is magában hordozza. Tanulmányunkban előbb a megosztásos gazdaság (sharing economy) példáján keresztül szemléltetjük, hogy üzleti modellekbe ágyazva hogyan kooptálódhat a megosztás. Ezt követően arra is kitérünk, hogy a megosztás hogyan szolgálhatja sokkal inkább társadalmi jóllét megteremtését szolgáló, fenntartható terek és folyamatok – azaz a commons – létrehozását. [pdf]