Andreas Malm és Alf Hornborg: Emberi tényező? Az antropocén-narratíva kritikája

Az antropocén-narratíva úgy mutatja be az emberiséget, mint a Föld rendszerét uralma alá hajtó fajt. A klímaváltozás kérdését tekintve eszerint a fosszilis üzemanyagok égetése visszavezethető az emberi faj evolúciója során elsajátított képességekre, különösen a tűzhasználatra. De a fosszilis gazdaságot nem az emberiség egésze hozta létre, sem nem az tartja fenn. Ez a vitacikk megkérdőjelezi a faj kategóriájának használatát az antropocén-narratívában, amely nem csupán tudományosan elhibázott, hanem a cselekvést is bénítja. Az emberi fajon belüli egyenlőtlenségek a jelenlegi ökológiai válság szerves részét képezik, ezért ha meg akarjuk érteni ezt a válságot, nem hagyhatjuk ezeket figyelmen kívül. [pdf]