Mészáros György: Kritikai pedagógiák – Megközelítések és viták

A cikk célja a kritikai pedagógia különféle (főbb, nemzetközi) tudományos megközelítéseinek és vitáinak áttekintő bemutatása és elemzése. Az írás jellege szerint egy elméleti összefoglaló és elemző cikk, melyben integráltan megjelennek azok a tapasztalatok is, amelyek a Critical Education nemzetközi konferencián való sok éves részvételből származnak. A „kritikai pedagógia” kifejezés maga egy olyan megnevezéssé, címkévé vált, amelyet egészen eltérő megközelítések is magukra vesznek. Így már érdemesebb lehet kritikai pedagógiákról, többes számban beszélni. A cikk megkísérli történeti és társadalmi kontextusában bemutatni az elsősorban az Egyesült Államokban kialakuló kritikai pedagógiát, amely a posztmodernnel való párbeszédben született, valamint ennek kritikáit, leginkább a marxista irányultságú szerzőket, akik közül sokan már nem az USA-ból jöttek. Különösen ez utóbbi szereplők fontos fóruma lett az utóbbi évtizedben a Kritikai Oktatás Konferencia (Critical Education Conference). Az ehhez kapcsolódó tapasztalatok bemutatása során egy élő gyakorlatközösség rajzolódik ki. Ennek a csoportnak a története és az irányzatok vitái a hazai kontextusra vonatkozó tanulságokat hordoznak. A tanulmány záró fejezete a hazai recepcióhoz kapcsolódóan vet föl kérdéseket.
A cikk csak a vázlatos ismertetésre vállalkozik. Nem célja a mélyebb elemzés, sem a részletes bevezetés a kritikai pedagógiá(k)ba. Szövege feltételezi a korábbi tanulmányok vagy általában a kritikai pedagógia főbb fogalmainak ismeretét és tágabb rálátást a kritikai társadalomtudományokra. Az egyes szerzők meglátásai röviden jelennek meg, az irodalomjegyzék segítségével az érdeklődő olvasó mélyebben utánanézhet ezeknek. [pdf]