Robin Pajtás Kollektíva: Robin Pajtás Szabadiskolája

A Robin Pajtás Szabadiskolája egy 2014 tavaszán indult pedagógiai kezdeményezés, amely azzal a céllal jött létre, hogy mind elméleti, mind gyakorlati téren alternatívát mutasson a fennálló nevelési–oktatási rendszerrel szemben. Fennállása óta a szabadiskola a nevelés-oktatás területének olyan hazai pionírja kíván lenni, amely radikális társadalomkritikát megfogalmazva igyekszik az antiautoriter (tekintélyellenes) és közösségi nevelés elveit és módszereit átültetni a gyakorlatba, támogatva a jelen viszonyainak forradalmi megváltoztatását.

E tanulmány szerzői a szabadiskola alapító tagjai, akik ismertetik az elmúlt években tartott előadásaik és publikált cikkeik legfontosabb gondolatait, valamint bemutatják az általuk szervezett programokat, melyek a zenés mesedélutánoktól az árnyjátékos foglalkozásokon át a természetföldrajzi jelenségek modellezéséig terjednek. Írásuk azonban nem egyszerű marketingfogás kíván lenni munkásságuk népszerűsítésére, hanem önreflexió, szembenézés a pedagógiai kísérletük kiteljesedését akadályozó objektív és szubjektív tényezőkkel, illetve útmutató azok számára, akik elégedetlenek jelenünk nevelési–oktatási állapotaival, s akik egyben nyitottak a radikális kapitalizmuskritikára, és a változásért tenni is hajlandók. [pdf]