Ariel Salleh: Ökofeminizmus

Az ökofeminizmus társadalmi és természeti folyamatok interakciójával foglalkozik. Legfontosabb tétele, hogy az uralkodó globális gazdasági berendezkedésben a társadalom és a természet közti viszony alapvetően nemi meghatározottságú – materiális és ideológiai értelemben is. A gondoskodási munkát végző nők többsége történetileg olyan munkaerőként jelent meg, amely az emberiség és a természet egymásra hatásának ontológiai határpontján végzi tevékenységét; ugyanez igaz azokra a gazdálkodó és erdőlakó férfiakra és nőkre is, akik a posztkoloniális régiókban élnek és akik névlegesen a tőkeviszonyokon kívül helyezkednek el. A gyári vagy irodai munkát végzőkkel ellentétben ezek a kulturálisan sokszínű csoportosulások átlátják a biológiai áramlatokat és fenntartják az anyag−energia cserefolyamatokat a természetben. A globális tőke egész termodinamikai gépezete azokon a materiális tranzakciókon nyugszik, amelyeket ez az elhallgatott metaindusztriális osztály közvetít. A természettel együtt fejlődő bonyolult rendszerek ezen életigenlő képviselői a kapitalizmus alternatíváit kínálják. [pdf]