Sidó Zoltán: Az állam mi vagyunk

Az alábbi tanulmány amellett érvel, hogy a szolidáris gazdaság modelljeinek gyors és hatékony terjesztéséhez bizonyos állami eszközökre is szükség van. A cikk az állami segítségnyújtás három formáját elemzi: előbb a szolidáris gazdasági és szövetkezeti kezdeményezések számára előnyös szabályozási környezet kialakításáról lesz szó; ezt követően azt vesszük számba, hogy az önkormányzatoknak milyen lehetőségei vannak a helyi gazdaság demokratizálására és zöldítésére; végül pedig a nemzeti infrastruktúra zöld és demokratikus átalakulásának lehetőségeit elemezzük. Mindhárom témát már megvalósult mozgalmi kezdeményezések leírásával illusztráljuk. [pdf]