Szószedet a Fordulat 26. számához

Ezt a szószedetet azokból a fogalmakból állítottuk össze, amelyeket ebben a lapszámban visszatérően használunk, és amelyeket a jelenlegi magyar viszonyok világrendszer-szempontú elemzésében a legfontosabbaknak tartunk. Az itt szereplő fogalmak egy része a hétköznapokban is használt kifejezés (pl. háztartás, rendszerváltás), amelyeket sajátos értelemben használunk a magyar társadalmi valóság kapitalista világgazdaság struktúráiba való történeti beágyazottságának elemzésekor. Mások a kritikai társadalomtudományok bevett fogalmai, amelyeknek viszont az egyes szerzők és iskolák különböző jelentéseket adtak (pl. tőke), így érdemes rögzíteni, hogy mi mit értünk alattuk. A fogalmak harmadik csoportját pedig a világrendszer-elemzés által bevezetett kifejezések adják (pl. félperiféria).

A szócikkek az általunk a lapszám cikkeiben használt értelmezések sarokpontjait ismertetik. Nem törekedtünk a különböző iskolák és vitáik részletes ismertetésére; amennyiben viszont relevánsnak tartottuk, bemutatjuk, hogy értelmezésünk melyik irányzatra, melyik szerzőre vagy a szerző melyik művére épül elsősorban. [pdf]