harminckettedik szám, 2023/1

Kína I. – A polgárháborútól a világgazdaság műhelyéig

Chuang kollektíva (2023). Kína I. – A polgárháborútól a világgazdaság műhelyéig. FORDULAT (31). pp. 7310.

FORDÍTÓK: Alexandrov Anna, Kremmer Sarolta, Kőszegi Nándor, Rieder Anna Róza és Varga Dorottya

DOI: 10.14267/FORDULAT.2023.32.1

TARTALOM [pdf]

BEVEZETŐ A FORDULAT 32. SZÁMÁHOZ [pdf]

GABONA ÉS ACÉL

BEVEZETÉS 

A HÁZTARTÁSTÓL A VILÁGPIACIG

PÁRT, VÁROS ÉS PARASZTSÁG

A KÜLFÖLDI TŐKE ÉS A KIKÖTŐVÁROSOK

VIDÉKI FORRADALOM

JAPÁN MANDZSÚRIA

AZ IPARI ÖRÖKSÉG

A VÁROS-VIDÉK MEGOSZTOTTSÁG

„ÚJ DEMOKRÁCIA”, RÉGI GAZDASÁG

A NYUGTALANSÁG BECSATORNÁZÁSA

NEMZETEKBŐL ÁLLAM

FEJLŐDÉS

AZ ÁLLAMOSÍTÁS KEZDETEI 

AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV EREDETE 

A SZOVJET MODELL KITERJESZTÉSE 

SZINTEK 

ÉRTÉK NÉLKÜLI MUNKA 

A VIDÉKI MUNKA KOLLEKTIVIZÁLÁSA 

A VIDÉK-VÁROS KAPCSOLAT 

AZ ELSŐ SZTRÁJKHULLÁM 

A „NAGY UGRÁS” VÁROSI GYÖKEREI 

A NAGY DECENTRALIZÁCIÓS HULLÁM

MEGSZILÁRDULÁS 

ÖSSZEOMLÁS ÉS MILITARIZÁCIÓ

MEGSZORÍTÁSOK VIDÉKEN 

VIDÉKI TERMELÉS ÉS KOLLEKTIVIZÁLÁS 

AZ IDEOLÓGIA SZEREPE 

OSZTÁLYOK A SZOCIALIZMUSBAN 

KONKLÚZIÓ 

FELBOMLÁS

VÖRÖS POR

A CSENDES-ÓCEÁNI PARTVIDÉK (1890–1970) 

A MEGHIÚSULT ÁTMENET 

KELET-ÁZSIA FELÉPÍTÉSE 

TOTÁLIS HÁBORÚK 

A TŐKE EXPORTJA KELETRE 

STAGNÁLÁS 

A REPÜLŐ VADLUDAK MODELLJE 

AZ ÁRNYJÁTÉK 

LOGISZTIKA 

HATÁROK (1960–1980) 

TÖRÉS A BLOKKBAN 

HÁROMSZÖGEK 

AZ AKARAT HATÁRAI 

STAGNÁLÁS, MODERNIZÁCIÓ ÉS VISSZATÉRÉS

A HÁZTARTÁSOKHOZ 

A VIDÉKI IPAR ARANYKORA 

A PIAC AZ ÁLLAM BURKÁBAN 

A FALUSI ÉS MEZŐVÁROSI VÁLLALATOK

MINT A NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS ESZKÖZEI 

A VIDÉKI IPAR REGIONÁLIS DIVERZIFIKÁCIÓJA 

AZ ÁLLAMI VÁLLALAT – FALUSI-MEZŐVÁROSI VÁLLALAT

KAPCSOLAT FELEMELKEDÉSE ÉS BUKÁSA 

AZ ÉRTÉK KIALAKULÁSA 

A KÍNAI BEFOLYÁSI ÖVEZET (1970–2000) 

KORAI KERESKEDELEM ÉS BEFEKTETÉS 

VÁROSI SZÖRNYETEG 

HOLD NÉLKÜLI ÉGBOLT 

A BAMBUSZHÁLÓZAT 

A CSENDES-ÓCEÁNI KERESKEDELMI HÁBORÚK 

VASBÓL ROZSDA (1980–2000) 

A TIENANMEN TÉR ÉS A MENETELÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE 

BÜROKRÁCIÁBÓL BURZSOÁZIA 

A DÉL FELTÁMADÁSA 

KELET-ÁZSIA VISSZATÉRÉSE A KÖZÉPPONTBA 

ADÓSSÁGOK 

VIDÉKI FELLENDÜLÉS ÉS ÖSSZEOMLÁS 

A VAS RIZSESTÁL ÖSSZEZÚZÁSA