hatodik szám, 2009 ősz

'68 - A MEGHATÁROZHATATLAN ÖRÖKSÉG// MARX(IZMUS) RENESZÁNSZ(A)? // MARXTÓL HEGELIG ÉS VISSZA

Kell-e folyton lázadnunk? - Bevezető a Fordulat 6. számához [pdf]

❚ '68 - a meghatározhatatlan örökség
Tanyi Attila
A frankfurti iskola és 1968 [pdf]

Weiss János
A megszervezett lázadás [pdf]

Szépe András
Hatvannyolc(ak)ról kicsit másképp [pdf]

❚ marx(izmus) reneszánsz(a)?
Juhász János
Marx és a modern polgári közgazdaságtan [pdf]

Berki Tamás
Megéri Marx a fáradságot? [pdf]

Bózsó Péter
A posztmarximus felé? [pdf]

❚ Hegeltől Marxig és vissza
Kodaj Dániel
Amit veszíthetünk [pdf]

Allen W. Wood
Hegel és a marxizmus [pdf]

Malcolm Bull
Kell egy kis államszünet? [pdf]