first issue

Köszöntő
❚ globalizáció és kapitalizmus
Dorothee Bohle és Greskovits Béla
Állam, nemzetköziesedés és a kapitalizmus változatai Kelet-Európában
Beverly J. Silver és Giovanni Arrighi
A Polányi-féle „kettős mozgás”:
a brit és az amerikai hegemónia Belle Époque-jainak összehasonlítása
Kees van der Pijl
A transznacionális káderosztály kétarcúsága a neoliberalizmus korában
Mészáros Ádám
Uralom és uralkodók
(Pokol Béla: Globális uralmi rend című könyvéről)
❚ globalizáció és társadalom
Szabó Máté
Globális kommunikáció, civil társadalom, tiltakozás
Kasnyik Márton
Hardt–Negri és a radikális politikai szubjektum a globális periférián
❚ kritika és elmélet
Dósa Mariann
Mi volt előbb: az igény vagy a szükségletkielégítés?
– a kultúra tyúk-tojás perpatvara
Weiss János
Az eldologiasodás elismeréselméleti értelmezése
(Axel Honneth: Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie.)
❚ elmélet és történet
Oskar Lange
A szocializmus gazdaságelméletéről
Horváth Gergely
A szocialista kalkulációs vita – egy rövid áttekintés
Böcskei Balázs
Világnézet-keresőben. Marxizmus és a szubjektum feltámadása