ötödik szám

HABERMAS // POSZT/SZOCIALIZMUS // OSZTÁLY/PSZICHOLÓGIA

❚ elismerés, demokrácia, jogállam - válogatás Jürgen Habermas írásaiból [pdf]
Inklúzió - Bevonás vagy bezárás?
Harc az elismerésért a demokratikus jogállamban
A demokrácia három normatív modellje
A jogállam és a demokrácia belső összefüggéséről

❚ poszt/szocializmus
Tamás Gáspár Miklós
Alain Badiou [pdf]

Alain Badiou
A kommunizmus múltja, jelene és jövője [pdf]

Szabó Imre
Sikerre ítélve [pdf]

❚ osztály/pszichológia
Bartha Eszter
A társadalmi osztályok pszichológiája. Kollektív tudat, szükségletek és az osztályfogalom Maurice Halbwachs munkájában [pdf]