tizennegyedik szám, 2011/2

C. WRIGHT MILLS

Elitnézőben - bevezető a Fordulat 14. számához [pdf]

Beszélgetés Kees van der Pijllel
Az uralkodó osztály hatalma az ideológián nyugszik [pdf]

❚ C. Wright Mills

Beszélgetés Szalai Erzsébettel és Bozóki Andrással C. W. Millsről, az elitelméletről és a magyar rendszerváltásról
A politikai tőke mára súlytalanná vált a gazdasági tőkével szemben [pdf]

C. Wright Mills
Levél az új baloldalhoz [pdf]

Stanley Aronowitz
Az újjáéledő Mills? [pdf]

Misetics Bálint
Az egyéni problémáktól a közügyekig
(C. W. Mills: The Sociological Imagination) [pdf]

Jelinek Csaba
Dologtalan osztály, megszégyenítő megkülönböztetés és a vebleni társadalomkritika
(T. Veblen: A dologtalan osztály elmélete) [pdf]

❚ Kritikai tanulmányok

Gagyi Ágnes
Új baloldali mozgalmak és értelmiségi osztályvakság [pdf]

Sidó Zoltán
"A struktúrák nem vonulnak ki az utcára" [pdf]

Czirkos Eszter
Szembesülni azzal, ami idegen [pdf]

Csánó Szabina
Radikális irányok. Az EU radikális jobboldali pártjainak külkapcsolati víziói
[pdf]