Call for Papers/Felhívás szerzőknek a Fordulat című társadalomelméleti folyóirat 28. számába

 

A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, a kritikai pedagógia témájában vár cikkeket a 2020 őszén megjelenő 28. számába.


A kritikai pedagógia az oktatás és az oktatási rendszer feladatának, funkciójának jelenleg domináns felfogása ellenében határozza meg önmagát. Évtizedek óta mind nemzetközi, mind hazai szinten azt tekinti a köz- (és szak)vélemény az iskola legfontosabb funkciójának, hogy a munkaerőpiacra termeljen; háttérbe szorítva ezzel az olyan, korábban hangsúlyos funkciókat, mint az állampolgári nevelés, műveltségátadás, vagy az egyenlő esélyek és lehetőségek megteremtése.


A kritikai pedagógia azonban nem csak az oktatás funkcióiról tesz állításokat. Baloldali társadalomképből kiindulva mutat rá arra, hogyan képezi le a hagyományos iskolarendszer a társadalomban jelenlévő egyenlőtlenségeket és elnyomási viszonyokat, majd termeli őket újra az iskolát meghatározó hierarchikus struktúrák, a tanár-diák szerep, valamint a tudásról és a tudás elsajátításának formájával kapcsolatos uralkodó nézetek által.


A lapszámmal szeretnénk ráirányítani a figyelmet a Magyarországon kevésbé vizsgált kritikai pedagógiai megközelítésre, lehetséges megoldásokra és dilemmákra. Úgy látjuk, hogy ennek a hiánynak a betöltéséhez sokat hozzátehet a tematikus folyóiratszám, ahol a bemutatásra kerülő látásmód és a hozzá kapcsolódó jó gyakorlatok új kezdeményezéseket hívhatnak életre.


A lapszámba olyan gyakorlati fókuszú és elméleti munkákat várunk, amelyek esettanulmányokon, regionális és történeti példákon, esetleg összehasonlító elemzéseken keresztül mutatják be a kritikai pedagógia gyakorlati alkalmazását és annak kontextusát. Továbbá várunk olyan elemző munkákat is, amelyek a kritikai pedagógiai megközelítés módszertanát, dilemmáit, kritikáit vizsgálják.


Lehetséges fókuszok:

 

  • Oktatási projektek és kísérletek, alulról szerveződő kezdeményezések esettanulmány jellegű bemutatása;
  • Kritikai pedagógia a világban, kiemelten a közép-kelet-európai régióra koncentrálva, gyakorlati megvalósulásokon keresztül, történelmi példák bemutatása;
  • A hagyományos oktatási rendszer és a kritikai pedagógia megközelítéseinek, konkrét példáinak összehasonlítása, a kritikai pedagógia alkalmazási lehetőségei a közoktatásban;
  • A kritikai pedagógia elméleti dilemmáinak, módszertanának elemző bemutatása, a szemlélet kritikáinak elemző bemutatása, mi van a kritikai pedagógia után
A kéziratok legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a szerk@fordulat.net e-mail címre küldeni 2020. január 20-ig. A szerkesztőség a cikkek bekerüléséről 2020. január végén dönt.

Az elfogadott, körülbelül 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú cikkek leadási határideje 2020. május 31. Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a szerk@fordulat.net e-mail címen keresztül szívesen válaszol.