Call for Papers/Felhívás szerzőknek a Fordulat kritikai pszichológia számába

A Fordulat társadalomelméleti folyóirat cikkeket vár a Kritikai pszichológia. Lélek és kapitalizmus című, 2022 őszén megjelenő 31. lapszámába.

A „kritikai pszichológia" olyan divatszóvá, buzzworddé vált, amit a kritikai elméletek és a pszichotudományok mindennemű kapcsolatára használni szokás. A lapszámba elsősorban olyan elméleti vagy empirikus tanulmányokat várunk, amelyek a tág értelemben vett kritikai elméletnek a pszichológiai elméletre és terápiás gyakorlatra tett hatását, a pszichológiai elméleteknek a kritikai elméletekbe való beemelését tárgyalják. Emellett olyan absztraktokra is számítunk, amelyek a „mainstream pszichológiát" vagy magát a „kritikai pszichológiát" teszik kritika tárgyává.

Lehetséges fókuszok:

  • A pszichológia kritikája. Az antipszichiátriai mozgalomhoz kapcsolódó és a Foucault munkássága nyomán létrejött governmentality megközelítések, melyek a pszichotudományok és pszichotechnikák tágabb társadalmi funkciójára mutatnak rá. A tágan vett terápiás eljárások és intézmények, intézményrendszerek kritikai elemzése.

  • Tudattalan és pszichológiai folyamatok a kritikai elméletekben. A Wilhelm Reich és Herbert Marcuse nevével fémjelzett freudomarxista hagyomány, illetve a lacaniánus poszt-marxista elméletekhez kapcsolódó megközelítések.

  • Kritikai praxis. A kritikai elméletek létező gyakorlati lenyomatai kevésbé ismertek, de „kritikai praxis" alatt olyan terápiás gyakorlatokat értünk melyek a pszichés problémákat individuális zavarok helyett társadalmi diszfunkcióként értelmezik és eszerint is próbálnak megoldást kínálni rájuk a terápia során. Jó gyakorlatok elemzése a kritikai közösségi pszichológia, felszabadítás pszichológiája, részvételi akciókutatás tapasztalataiból.

  • Kelet-Európa fókusz. A társadalom szolgálatába állított pszichotudományok, vagy éppen a pszichotudományok kritikája Kelet-Európában most vagy Kelet-Európa történetében.

  • Pszichotudományok és mozgalom. A pszichotudományok szerepe a mozgalomépítésben, a rendszerellenes mozgalmakban való részvétel pszichológiai hatásai és azok preventálására irányuló kísérletek. Jó gyakorlatok elemzése társadalmi mozgalmak (pl. szakszervezeti mozgalom, munkásmozgalom, feminizmus) és a pszichotudományok kapcsolatáról. A pszichotudományok szerepe az alternatíva vagy utópia létrehozásában.

  • A kritikai pszichológia kritikája. Kritikai pszichológia mint buzzword vagy divatszó, a „kritikaiság" dekonstrukciója, illetve a „mainstream-kritikai dichotómia" felülvizsgálata. 

A lapszám elképzelt olvasóközönsége egyaránt a segítő, terápiás vagy tanácsadó praxist folytató szakemberek (szociális munkások, pszichológusok, családterapeuták) és a kapitalizmus és a psziché, illetve pszichológia összefüggései iránt érdeklődő aktivisták, diákok, kutatók.

A kéziratok legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a szerk@fordulat.net e-mail-címre küldeni 2021. október 3-ig. Az absztraktok elfogadásáról a Fordulat szerkesztőbizottsága és lapszám vendégszerkesztői közösen döntenek 2021. október végéig. A végső, körülbelül egy ív (40.000 karakter) hosszúságú cikkek véglegesítésének határideje 2022. február. Emellett 10.000 karakter terjedelmű könyvrecenziókhoz is szívesen várunk absztraktokat.

Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a szerk@fordulat.net e-mail címen keresztül szívesen válaszol.

A fordulat szerkesztőbizottsága,

Buka Virág, Domschitz Mátyás, Eredics Lilla, Horváth Eszter, Lafferton Sára, Nagy Kristóf, Papp András és Sidó Zoltán

A kritikai pszichológia lapszám vendégszerkesztői,

Csányi Gergely, Fehér Tibor és Máriási Dóra