tizenhetedik szám, 2012/1

JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉG/VÁLSÁG //
PÉNZÜGYI ANTROPOLÓGIA

Intézmény - ember helyett - bevezető a Fordulat 17. számához [pdf]

❚ Jövedelemegyenlőtlenség/Válság

Pinkasz András
A jövedelemegyenlőtlenség mint a gazdasági válság eredete [pdf]

Fadhel Kaboub, Zdravka Todorova és Luisa Fernandez
Pénzügyi instabilitás és egyenlőtlenség: a másodrendű jelzáloghitel-válság minskyánus strukturális elemzése [pdf]

Milo Vandemoortele
Országon belüli egyenlőtlenségek, globális egyensúlytalanság és pénzügyi instabilitás [pdf]

❚ Pénzügyi Antropológia

Kasnyik Márton
Törzsfőnökök öltönyben
(G. Tett: Fool's Gold; C. Zaloom: Out of the Pits; K. Ho: Liquidated) [pdf]

Karen Ho
A befektetési bankárok fegyelmezése, a gazdaság fegyelmezése: a válság Wall Street-i intézményi kultúrája és a "vállalati amerika" leépítése [pdf]

Caitlin Zaloom
Kétértelmű számok: kereskedési technológiák és interpretáció a pénzügyi piacokon [pdf]

Bill Maurer
Elfojtott jövendő: a pénzügyi derivatívák teológia tudattalanja [pdf]

❚ Kritikai recenziók

Bartha Eszter
A rendszerváltás gyermekei
(Szalai E.: Koordinátákon kívül) [pdf]