első szám

Köszöntő

❚ globalizáció és kapitalizmus
Dorothee Bohle és Greskovits Béla
Állam, nemzetköziesedés és a kapitalizmus változatai Kelet-Európában [pdf]

Beverly J. Silver és Giovanni Arrighi
A Polányi-féle „kettős mozgás”:
a brit és az amerikai hegemónia Belle Époque-jainak összehasonlítása [pdf]

Kees van der Pijl
A transznacionális káderosztály kétarcúsága a neoliberalizmus korában [pdf]

Mészáros Ádám
Uralom és uralkodók
(Pokol Béla: Globális uralmi rend című könyvéről) [pdf]

❚ globalizáció és társadalom
Szabó Máté
Globális kommunikáció, civil társadalom, tiltakozás [pdf]

Kasnyik Márton
Hardt–Negri és a radikális politikai szubjektum a globális periférián [pdf]

❚ kritika és elmélet
Dósa Mariann
Mi volt előbb: az igény vagy a szükségletkielégítés?
– a kultúra tyúk-tojás perpatvara [pdf]

Weiss János
Az eldologiasodás elismeréselméleti értelmezése
(Axel Honneth: Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie.) [pdf]

❚ elmélet és történet
Oskar Lange
A szocializmus gazdaságelméletéről [pdf]

Horváth Gergely
A szocialista kalkulációs vita – egy rövid áttekintés [pdf]

Böcskei Balázs
Világnézet-keresőben. Marxizmus és a szubjektum feltámadása [pdf]