tizedik szám, 2010 ősz

LUKÁCS GYÖRGY 125

"Ki látott engemet?" - bevezető a Fordulat 10. számához [pdf]

❚ mivégre a társadalomkritika? Axel Honneth és "társai"

Huszár Ákos
Elosztás és elismerés. Nancy Fraser és Axel Honneth a kritikai társadalomelmélet újrafogalmazásáról. [pdf]

Axel Honneth
Rekonstruktív társadalomkritika genealógiai fenntartásokkal. A "kritika" eszméje a frankfurti iskolában. [pdf]

Axel Honneth
Idioszinkrázia mint megismerési eszköz. Társadalomkritika a normalizált értelmiségi korszakában. [pdf]

Axel Honneth
Az ész társadalmi patológiája. A kritikai elmélet intellektuális örökségéhez. [pdf]

❚ Lukács György 125

Perecz László
Háttér előtt. A "hivatalos" magyar filozófia és a századelő Lukács-köre. [pdf]

Veres András
Dilemmák és lehetőségek a mai Lukács-kutatásban [pdf]

Farkas Szilárd
Søren Kierkegaard és Lukács György szerelemfelfogásának kapcsolódási pontjai [pdf]

Hévizi Ottó
A disszonancia filozófusa és az utolsó dialógus [pdf]

Gángó Gábor
A felvilágosodott ész határhelyzetei: Goethe-inspirációk Lukács Györgynél és Walter Benjaminnál. [pdf]

Weiss János
A filozófusper és következményei. Történeti-filozófusi rekonstrukció. [pdf]