huszonnyolcadik szám, 2021/1

Kritikai pedagógia

❚ Bevezető a Fordulat 28. számához [pdf]

Ivanics Zsófia [pdf]
Olvasni a szöveget, érteni a közeget

Mészáros György [pdf]
Kritikai pedagógiák – Megközelítések és viták

Tóth Tamás [pdf]
A pedagógia elnyomottja

K. Horváth Zsolt [pdf]
Osztályhelyzet, együttes élmény, társas hatóképesség. Mérei Ferenc hozzájárulása a Nékosz gyakorlati pedagógiájához

Kovai Cecília, Kovai Melinda, Mészáros György, Neumann Eszter [pdf]
Szocioanalízis, avagy játék a társadalmi egyenlőtlenségekkel

Vályi Péter [pdf]
A kritikaiság végessége. Esettanulmány egy spontán iskolai szerveződésről

Robin Pajtás Kollektíva [pdf]
Robin Pajtás Szabadiskolája. Az antiautoriter, közösségi és forradalmi nevelés egy gyakorlati kísérlete Magyarországon

Szarka Alexandra és Tóth Kinga [pdf]
Deviszont Közösségi Tér. Kritikai pedagógia Kispesten

Csoszó Gabriella, Fernengel Ágnes és Udvarhelyi Tessza [pdf]
"A demokrácia nem főnév, hanem ige. Csak akkor van, ha csináljuk!" Politikai oktatás a Közélet Iskolájában

Mészáros György és Neumann Eszter [pdf]
Egy baloldali oktatáspolitika körvonalai

Paolo Freire [pdf]
Az elnyomottak pedagógiája

Antonio Gramsci [pdf]
Válaszút a pedagógiában