Csányi Gergely és Kiss Kata Dóra: Klímaszorongás vagy ökoaggodalom? Egy radikális ökopszichológia felé

A tanulmány a klímaszorongás köré épülő pszichotudományos diskurzust elemezi, annak a kapitalizmus ideológiai felépítményében elfoglalt pozíciója alapján. Ehhez elsőként a klímaszorongáshoz kapcsolódó mainstream pszichológiai hozzáállást elemezzük, kitérve annak szorongáskoncepciójára, illetve a környezet szerepére a diskurzuson belül. Ezek fényében kérdésessé tesszük, hogy a klímaszorongás valóban a szorongás egy formájának tekinthető-e, és ha igen, valójában mire is vonatkozik. Továbbá, az ideológiakritikai hagyományra támaszkodva a klímaszorongás pszichotudományos fogalmát összevetjük az ökológiai katasztrófáról való tudással. Ezen keresztül kísérletet teszünk egy olyan ökopszichológia felvázolására, ami nem a kapitalizmus logikáját követi, hanem az ökológiai katasztrófa utáni világ(rendszer) kialakítását promotálja. A tanulmány célja ezen keresztül egy radikális ökopszichológia lehetőségének felmutatása.