Raymond Williams: Alap és felépítmény a marxista kultúraelméletben

Raymond Williams az alábbi szövegben az alap és a felépítmény hagyományos, de mostanra némiképp megkopott fényű kultúraelméleti terminusait veszi védelmébe. Azt állítja, hogy a meghatározó alap és a meghatározott felépítmény tétele, amelyben az utóbbi csak leképeződése a materiális folyamatoknak, az eredeti, marxi használattól eltérően az élet mindkét területét statikusnak állítja be. Sorra véve a materiális és kulturális termelés közötti viszonyokra alkalmazott fogalmakat, a hegemónia használata mellett érvel. A hegemónia analitikus kategóriáján belül a materiális és kulturális termelés egymásra hatása, és az uralkodó kultúrát fenntartó uralkodó osztály hatalmának újratermelésére tett kísérletek egyaránt megjelennek. A szöveg egy másik fontos állítása, hogy az uralkodó kultúra mindig a létező kulturális gyakorlatok egészéből válogat, így nem talál fel újakat, hanem a mindennapi gyakorlatokat magába olvasztva termeli újra önmagát. Ha így nézünk rá az uralkodó kultúrára, akkor az segít abban, hogy megtaláljuk a hegemóniába ágyazott rendszerellenes gyakorlatokat, így egy antikapitalista mozgalom építőköveit. [pdf]